Persoonlijke Polismap

Klanten hebben snel en makkelijk toegang tot hun persoonlijke polismap, met de daarbij horende polisvoorwaarden. Via de polismap hebben uw klanten altijd en overal inzage in de verzekeringen die zij bij u hebben afgesloten en kunnen zij eenvoudig communiceren met hun adviseur. Pdf-formulieren zijn direct beschikbaar, net zoals schadeformulieren en de groene kaart.

De persoonlijke polismap wordt gefaseerd ontwikkeld en uitgerold. Afhankelijk van het type systeem / leverancier komt deze polismap beschikbaar.

 

Geef direct door welk systeem uw kantoor gebruikt en wij houden u op de hoogte