Persoonlijke klantmap

Klanten hebben snel en makkelijk toegang tot hun persoonlijke klantmap, met de daarbij horende polisvoorwaarden. Via de klantmap hebben uw klanten altijd en overal inzage in de verzekeringen die zij bij u hebben afgesloten en kunnen zij eenvoudig communiceren met hun adviseur. PDF-formulieren zijn direct beschikbaar, net zoals schadeformulieren en de groene kaart.

De persoonlijke klantmap wordt gefaseerd ontwikkeld en uitgerold. Afhankelijk van het type systeem / leverancier komt deze klantmap beschikbaar.

Momenteel hebben wij koppelingen met de volgende partijen:

Bezoek onze uitgebreide webpagina voor meer informatie over de persoonlijke klantmap