Persoonlijke documenten online delen

Iemands persoonlijke gegevens zitten gemiddeld in honderd tot duidend bestanden. Dit geldt voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. Het is dan ook van belang dat iedereen erop moet kunnen vertrouwen dat zijn persoonlijke gegevens voldoende worden beveiligd. Misbruik via een datalek is datgene wat moet worden voorkomen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Om een datalek te voorkomen moeten overheden en bedrijven die persoonlijke gegevens gebruiken of verwerken deze volgens de Wet bescherming persoonsgegevens beveiligen. In de Wbp staan passende technische en organisatorische maatregelen die een bedrijf moet nemen. Zo moet er bijvoorbeeld moderne techniek worde gebruikt. Naast het aanpassen van techniek moet er ook worden gekeken naar hoe het bedrijf met de gegevens omgaat, wie heeft er bijvoorbeeld toegang.

General Data Protection Regulation

Zoals u misschien al weet treedt in mei de General Data Protection Regulation in werking. De nieuwe privacywetgeving is van toepassing op alle lidstaten van de Europese Unie. Een van de belangrijke eisen voor een website is dat deze een SSL-certificaat moet hebben. Een SSL-certificaat beveiligt uw website. Voor de URL is dit te herkennen aan de letters HTTPS. Op deze manier is het voor een klant ook duidelijk dat de website beveiligd is en persoonsgegevens beveiligd verzonden worden.

Naast mobiele applicaties ontwikkelen wij ook websites voor assurantiekantoren. Veiligheid van persoonsgegevens heeft bij ons een hoge prioriteit. Alle websites vanuit ons worden dan ook standaard opgeleverd met een SSL-certificaat. Zo zijn zowel gegevens van uw personeel als van de klanten streng beveiligd.